Oferim societatilor din industie, servicii si transporturi, servicii de management energetic in scopul reducerii cheltuielilor cu energia .

  • Elaborarea de Programe de Imbunatatire a Eficientei Energetice.
  • Monitorizarea consumurilor si identificarea de solutii pentru scaderea costurilor cu energia termica si electrica.
  • Consilierea managementului societatii privind stabilirea targeturilor si a solutiilor optime de atingere a acestora.

Ca urmare a incheierii Contractului de Management Energetic , intre beneficiarul persoana juridica si managerul energetic atestat de catre  A.N.R.E. sau de catre Ministerul Energiei -Departamentul de Eficienta Energetica, este necesara transmiterea catre M.E.-D.E.E. a unui formular de apreciere referitor la satisfactia beneficiarului ca urmare a derularii acestui contract.

Oferim consultanta in vederea definirii cerintelor pentru implementarea standardul de referinţă SR EN ISO 50001:2018.

Legea eficientei energetice 121/2014, prevede la art.9 (19) ca :

„Operatorii economici care nu sunt IMM-uri în înţelesul Legii nr. 346/2004 (…) sunt exceptaţi de la elaborarea unui audit energetic o dată la 4 ani dacă fac dovada că certificarea sistemului de management s-a făcut având la bază un audit energetic elaborat în condiţiile prezentei legi”.