Oferim societatilor din industie, servicii si turism, servicii de management energetic in scopul reducerii cheltuielilor cu energia .

  • Elaborarea de Programe de Imbunatatire a Eficientei Energetice.
  • Monitorizarea consumurilor si identificarea de solutii pentru scaderea costurilor cu energia termica si electrica.
  • Consilierea Managementului societatii privind stabilirea targeturilor si a solutiilor optime de atingere a acestora.