Legea nr. 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor Norme metodologice de aplicare la Legea nr. 372 / 2005

Nou – Legea 159/2013 – intrata in vigoare pe 20 iulie 2013 -modifica si completeaza Legea 372 / 2005: Se instituie obligativitatea intocmirii Certificatului Energetic, inainte de efectuarea oricarui tip de tranzactie imobiliara, prin afisarea in anuntul de vanzare sau de inchiriere, a clasei energetice a apartamentului, iar dupa efectuarea tranzactiei, o copie a Certificatului se depune la fisc .

Legea nr. 153 / 2011 privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor (legea fatadelor) – prevede scutire de impozit pe 5 ani-se aplica tuturor cladirilor

Legea nr.158/2011 de aprobare a Ordonantei 18/2009 – prevede scutire de impozit pe 7 ani in cazul blocurilor de locuinte a caror fațada se reabilitează pe cheltuiala Asociației de Proprietari

Normele de aplicare ale Ordonanatei 18/2009

Legea nr. 220 / 2008 actualizata cu modificarile aduse de Legea 139 /·2010

Norme de aplicare ale legii 220 / 2008 aparuta in MO 736 din 19 octombrie 2011

Legea nr. 50 / 2009 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii Normele de aplicare ale Legii nr. 50 / 2009

Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii