CASA VERDE pentru persoane fizice

Ordinul Ministerului Mediului nr. 1223/2010, publicat in M.O. 603/26-08-2010, pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului.

Ghid de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 950/2010 publicat in M.O. 409/18-06-2010.

CASA VERDE pentru persoane juridice

Ghid de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire— beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult·aprobat prin·Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1741/20-10-2010·publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 731 din 03-11-2010.