Pe data de 21-03-2012, a aparut in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, REGULAMENTUL nr. 244/2012 prin care se completeaza Directiva 31/2010.

REGULAMENTUL stabilește un cadru metodologic comparativ care trebuie utilizat de către statele membre pentru calcularea nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora.

In acest REGULAMENT sunt precizate termene obligatorii pentru statele membre, in privinta introducerii prevederilor sale in reglementarile tehnice nationale si a adaptarii legislatiei nationale in conformitate cu Directiva 31/2010 si a raportarii rezultatelor obtinute catre Comisia Europeana.

Astfel pana la data de 30 iunie 2012, Romania are obligatia sa transmita CE datele solicitate prin prezentul REGULAMENT.