Directiva 92/75/CEE din 22-09-1992 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic.

Valabila pana la 21-07-2011, dar cu modificarile aduse de Directiva 30 din 19-05-2010 aparuta la 18-06-2010, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.