Strategia Energetica a Romaniei

, ,

Strategia energetica a României 2016 – 2030, cu perspectiva anului 2050

Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile

, ,

Planul National de Actiune in domeniul Energiei din Surse Regenerabile P.N.A.E.R.

Link original aici:

Planul National de Actiune privind Eficienta Energetica P.N.A.E.E. 2014-2020

, ,

Planul National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice – IV

A fost adoptat prin HG nr. 203/2019 si publicat in MO nr 273 din 10-04-2019.

Planul National de Actiune privind Eficienta Energetica P.N.A.E.E.  2014-2020- text integral aici.

A fost adoptat prin HG nr 122/ 25-02-2015 si publicat in MO nr 169 din 11-03-2015.