Modelul de întocmire a Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru unităţi industriale.

ANRE – DEE a aprobat prin Decizia nr. 8/DEE/12.02.2015 Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru unităţi industriale.

Strategia Energetica a Romaniei

, ,

Strategia energetica a României 2016 – 2030, cu perspectiva anului 2050

Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile

, ,

Planul National de Actiune in domeniul Energiei din Surse Regenerabile P.N.A.E.R.

Link original aici:

Planul National de Actiune privind Eficienta Energetica P.N.A.E.E. 2014-2020

, ,

Planul National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice – IV

A fost adoptat prin HG nr. 203/2019 si publicat in MO nr 273 din 10-04-2019.

Planul National de Actiune privind Eficienta Energetica P.N.A.E.E.  2014-2020- text integral aici.

A fost adoptat prin HG nr 122/ 25-02-2015 si publicat in MO nr 169 din 11-03-2015.

Servicii de Management Energetic

Oferim societatilor din industie, servicii si transporturi, servicii de management energetic in scopul reducerii cheltuielilor cu energia .

  • Elaborarea de Programe de Imbunatatire a Eficientei Energetice.
  • Monitorizarea consumurilor si identificarea de solutii pentru scaderea costurilor cu energia termica si electrica.
  • Consilierea managementului societatii privind stabilirea targeturilor si a solutiilor optime de atingere a acestora.

Ca urmare a incheierii Contractului de Management Energetic , intre beneficiarul persoana juridica si Societatea Prestatoare de Servicii Energetice, este necesara transmiterea catre ANRE a unui formular referitor la satisfactia beneficiarului ca urmare a derularii acestui contract.

 

Oferim consultanta in vederea definirii cerintelor pentru implementarea standardul de referinţă SR EN ISO 50001:2018.

Legea eficientei energetice 121/2014, prevede la art.19 ca :

„Operatorii economici care nu sunt IMM-uri în înţelesul Legii nr. 346/2004 (…) sunt exceptaţi de la elaborarea unui audit energetic o dată la 4 ani dacă fac dovada că certificarea sistemului de management s-a făcut având la bază un audit energetic elaborat în condiţiile prezentei legi”.