descriere categorie Legislatie

Regulamente EU ecodesign

, ,

Cele 10 Regulamente recent adoptate privind proiectarea ecologica, adoptate recent cu aplicabilitate din septembrie 2021:

https://ec.europa.eu/energy/en/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019

Anexele Regulamentelor se refera in principal la:

  • consumul de apa (masini de spalat)
  • eficienta energetica
  • clarificari privind reparabilitatea și reciclabilitatea, reutilizarea, gestionarea deșeurilor
  • durata de viață.

Legea 230 2006 a serviciului de iluminat public

Legea 230 2006 a serviciului de iluminat public

Directiva nr. 2018/ 2002 /UE de modificare a Directivei 2012/ 27/ UE privind eficiența energetică

,

Cresterea eficientei energetice reprezintă una dintre cele cinci dimensiuni ale strategiei energetice la nivel UE.

Directiva 2018 2002 UE eficienta energetica de modificare a Directiva 2012 27 UE privind eficiența energetică prevede, ca obiectiv la nivelul Uniunii, reducerea consumului de energie primara/ finala cu 32,5 % pentru 2030, in comparatie cu prognozele realizate in anul 2007.

Statele membre trebuie să-și stabilească propriile contribuții naționale orientative în materie de eficiență energetică.

Regulament UE 2018-1999 Guvernanta Uniunii Energetice

, ,

Spre deosebire de directivele europene, care necesită adoptarea unui act naţional de transpunere, regulamentele şi deciziile UE sunt acte legislative europene direct aplicabile.

Astfel, regulamentul UE este actul juridic european[1] cu aplicabilitate generală, obligatoriu în toate elementele sale şi direct aplicabil în toate statele membre; totodată, decizia[2] este obligatorie în toate elementele sale, iar în cazul în care se indică destinatarii, aceasta este obligatorie numai pentru aceştia.

Cu toate acestea, uneori poate fi necesar ca, la nivel naţional, statele membre să adopte unele măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a regulamentelor UE, mai ales privind reglementarea unor aspectelor care ţin de ordinea juridică internă (desemnarea de autorităţi competente, impunerea de sancţiuni, etc).

Mai multe aici si  aici..

Regulament_UE_2018-1999_Guvernanta_Uniunii_Energetice

DIRECTIVA_844-2018_privind_performanţa_energetică_a_clădirilor

DIRECTIVA_844 _2018_privind_performanţa_energetică_a_clădirilor

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 -proiect

Proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030

Proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 prevede o scădere de 37,5% a consumului de energie primară aferentă anului 2030, in comparatie cu valoarea din prognoza PRIMES 2007 pentru România.

Strategia Energetica a Romaniei

, ,

Strategia energetica a României 2016 – 2030, cu perspectiva anului 2050

Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile

, ,

Planul National de Actiune in domeniul Energiei din Surse Regenerabile P.N.A.E.R.

Link original aici:

Planul National de Actiune privind Eficienta Energetica P.N.A.E.E. 2014-2020

, ,

Planul National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice – IV

A fost adoptat prin HG nr. 203/2019 si publicat in MO nr 273 din 10-04-2019.

Planul National de Actiune privind Eficienta Energetica P.N.A.E.E.  2014-2020- text integral aici.

A fost adoptat prin HG nr 122/ 25-02-2015 si publicat in MO nr 169 din 11-03-2015.

Legislație privind acordarea de stimulente fiscale în cazul reabilitărilor fațadelor clădirilor

,

In conformitate cu cerintele Directivei 31/2010, art 20 (2) , si a Regulamentului de aplicare nr 244/2012, care impune statelor membre instituirea unor instrumente finaciare in scopul imbunatatirii performantei energetice a cladirilor, in legislatia nationala a aparut posibilitatea de acordare a a unor stimulente fiscale, fiind astfel legiferata acordarea de scutire multianuala la plata impozitului datorat pe cladiri, in corelare cu actele administrative emise de autoritatile locale-primarii.

Stimulentele fiscale sunt acordate doar in cazul efectuarii lucrarilor de renovare sau reabilitare termica si energetica a anvelopei cladirilor, exclusiv din fonduri proprii sau credite bancare, fara a beneficia de vreun sprijin financiar din partea autoritatilor locale.

Mai precis, fiecarei primarie are -incepand din 2011, cadrul legal de a acorda scutiri la plata impozitelor si taxelor locale, fiind obligata sa emita decizii pe baza acestor doua legi:

Legea 153/2011 – se aplica pentru toate categoriile de cladiri (de birouri, de locuit, individuale sau colective).

la articolul 35 se permite acordarea, pentru 5 ani consecutivi, de scutire (integrala sau partiala – procentul il decide primaria!) la plata impozitului pe cladire, in cazul renovarii arhitecturale a fatadei cladirii.

Textul articolului 35 (2):

„(2) Autoritatile administratiei publice locale pot hotari, in conditiile legii, scutirea de la plata impozitului pe cladiri, datorat pentru o perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere din anul fiscal in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor.”

Legea 158/2011 de aprobare si completare a Ordonantei 18/2009, se aplica exclusiv pentru blocurile de locuinte

la articolul 27^1 se permite acordarea, pentru minim 7 ani, de scutire integrala la plata impozitului pe cladire, in cazul reabilitarii termice si energetica a fatadei blocurilor de locuinte proiectate intre 1950-1990.

Textul articolului· 27^1:

” Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie beneficiaza, in conditiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuintei pe o perioada de minimum7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifica realizarea recomandarilor propuse de catre auditorul energetic pentru cladirii.”

De remarcat ca pentru a obtine scutirea de la plata impozitului, dosarul trebuie sa contina trei acte pe care le intocmeste un auditor energetic cu grad I pentru cladiri si instalatii:

  1. a) in cadrul documentatiei de proiectare

CERTIFICATUL de PERFORMANTA ENERGETICA – privind starea tehnica initiala

– raportul de AUDIT ENERGETIC – conform model din Normele de aplicare ale OUG 18/2009, anexa nr 8.

  1. b) la finalizarea lucrarilor de reabilitare termica si energetica:

CERTIFICATUL de PERFORMANTA ENERGETICA – intocmit dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare.

prin care se atesta realizarea recomandarilor propuse de catre auditorul energetic, respectiv indeplinirea obiectivului de a reduce consumul energetic pentru incalzire sub 100kWh/mp arie utila, anual.

Finantarea documentatiei de proiectare nu este in sarcina asociatiilor de proprietari, ci se asigura de catre Primarie (cea de sector) conf. art 12: „in limita fondurilor anuale„.

Receptia finala se efectueaza de catre primarie, dupa expirarea garantiei buna executie de 3 ani.