Elaborarea unui Certificat de Performanta Energetica pentru o clădire presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Evaluarea performanței energetice a clădirii în condiții normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcție instalații aferente (încălzire, preparare/furnizare a apei calde de consum, ventilare şi climatizare, iluminat artificial).

2. Definirea clădirii de referință atașată clădirii reale şi evaluarea performanței energetice a acesteia (nu se aplica in cazul apartamentelor) .

3. Încadrarea în clase de performanță energetică şi de mediu a clădirii.

4. Notarea din punct de vedere energetic a clădirii.

5. Întocmirea actului ” Certificat de Performanta Energetica ” pentru acea clădire si inserarea recomandarilor referitoare la modalitatile de crestere a eficientei in utilizarea energiei.