Un Certificat Energetic este un document tehnic cu caracter informativ (denumirea corecta este CERTIFICAT de PERFORMANTA ENERGETICA ) care atesta performanta energetica a cladirii prin compararea acesteia cu cladirea de referinta stabilita prin metodologie, precum si incadrarea cladirii intr-o clasa de performanta energetica. (definitia din Metodologia MC-001/2006)

 

Fata model CPE

Verso model CPE

Un Certificat Energetic se elaborează pentru clădirile existente şi pentru cele noi care se construiesc, sunt vândute sau închiriate şi permite consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii în funcţie de valori de referinţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

Cine il intocmeste ?

Un Certificat Energetic se elaborează de către auditori energetici pentru clădiri, atestati tehnico-profesional in conditiile legii. Lista auditorilor membri ai Asociatiei Profesionale A.A.E.C.R. se gaseste aici.

Un Certificat Energetic se poate elibera doar pentru o cladire intreaga ?

Un Certificat Energetic se poate intocmi pentru·clădire sau pentru părţi din clădiri (apartamente, scări sau tronsoane de bloc).

Cu ce ocazie se intocmeste un Certificat Energetic?

Motivul eliberarii unui Certificat Energetic: vânzare/cumpărare, asigurare, închiriere, modernizare energetică, informativ ,etc.

Cine plateste elaborarea·unui Certificat Energetic?

Un Certificat Energetic se elaboreaza pe cheltuiala / grija proprietarului sau a investitorului.

Unde poate fi gasit un Certificat Energetic?

Dupa elaborare, un Certificat Energetic se depune la cartea tehnica a constructiei sau se pastreaza de proprietar, pana la constituirea acesteia.

Cat timp este valabil un Certificat Energetic?

Un Certificat Energetic este valabil 10 ani de la intocmire.