Raportul de Audit Energetic conţine elementele necesare alegerii soluţiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.

Întocmirea Raportului de Audit Energetic este un element esenţial al procedurii de realizare a auditului energetic şi reprezintă o prezentare a modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia, precum şi a concluziilor referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic.

Această prezentare trebuie adaptată de fiecare dată funcţie de beneficiarul potenţial al raportului, ţinând seama de faptul că în final, acesta va fi cel care va decide în privinţa modernizării energetice a clădirii.

Forma în care expertul auditor energetic·întocmeste acest Raport de Audit Energetic, prezentarea acestuia, modul de redactare, claritatea şi uşurinţa de interpretare a conţinutului acestuia sunt esenţiale pentru beneficiarul raportului.

Un Raport de Audit Energetic al unei clădiri trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • Date de identificare a clădirii supuse auditului energetic şi a proprietarului/ administratorului acesteia,
 • Numele şi prenumele proprietarului (în cazul unui singur proprietar) sau denumirea asociaţiei de proprietari (în cazul mai multor proprietari) şi numele administratorului clădirii,
 • Adresa clădirii: stradă, număr, oraş şi judeţ/sector, cod poştal,
 • Numărul de telefon al proprietarului sau al administratorului clădirii (responsabil),
 • Date de identificare·pentru expertul auditor energetic pentru clădiri sau a biroului de consultanţă energetică care a efectuat analiza termică, a certificat·energetic şi auditat energetic clădirea,
 • Numele auditorului energetic pentru clădiri, adresă, nr. telefon, nr. certificat de atestare,
 • Data efectuării analizei termice şi energetice,
 • Numarul dosarului de audit energetic,
  Data efectuării Raportului de Audit Energetic,
 • Prezentarea generală a Raportului de Audit Energetic şi sinteza pachetelor de măsuri tehnice cu eficienţa economică cea mai mare, propuse pentru modernizarea energetică a clădirii,
 • Scurtă prezentare a fiecărui pachet de măsuri preconizate,
 • Costul total al fiecărui pachet de măsuri,
 • Economii de combustibil estimate pentru fiecare pachet,
 • Indicatorii de eficienţă economică a pachetelor de măsuri preconizate,
 • Sugestii privind realizarea lucrărilor de modernizare şi privind finanţarea acestora,
 • Prezentarea detaliată a pachetelor de măsuri tehnice propuse pentru modernizarea energetică a clădirii – sub forma unui dosar tehnic de audit energetic al clădirii,
 • Sinteza raportului de analiză termică şi energetică cu prezentarea clădirii în starea sa actuală şi principalele caracteristici energetice care atestă performanţa energetică actuală a construcţiei şi instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acesteia;(se elibereaza Certificat Energetic pentru a stabili ca referinta starea actuala),
  Date de intrare pentru analiza economică a măsurilor tehnice preconizate: preţuri pentru energie, rata anuală de creştere a preţurilor energiei, rata anuală de depreciere a monedei utilizate etc.
 • Descrierea detaliată a măsurilor de modernizare energetică preconizate şi rezultatele analizei tehnice şi economice ale fiecărui pachet de măsuri.