Legislație privind acordarea de stimulente fiscale în cazul reabilitărilor fațadelor clădirilor

,

In conformitate cu cerintele Directivei 31/2010, art 20 (2) , si a Regulamentului de aplicare nr 244/2012, care impune statelor membre instituirea unor instrumente finaciare in scopul imbunatatirii performantei energetice a cladirilor, in legislatia nationala a aparut posibilitatea de acordare a a unor stimulente fiscale, fiind astfel legiferata acordarea de scutire multianuala la plata impozitului datorat pe cladiri, in corelare cu actele administrative emise de autoritatile locale-primarii.

Stimulentele fiscale sunt acordate doar in cazul efectuarii lucrarilor de renovare sau reabilitare termica si energetica a anvelopei cladirilor, exclusiv din fonduri proprii sau credite bancare, fara a beneficia de vreun sprijin financiar din partea autoritatilor locale.

Mai precis, fiecarei primarie are -incepand din 2011, cadrul legal de a acorda scutiri la plata impozitelor si taxelor locale, fiind obligata sa emita decizii pe baza acestor doua legi:

Legea 153/2011 – se aplica pentru toate categoriile de cladiri (de birouri, de locuit, individuale sau colective).

la articolul 35 se permite acordarea, pentru 5 ani consecutivi, de scutire (integrala sau partiala – procentul il decide primaria!) la plata impozitului pe cladire, in cazul renovarii arhitecturale a fatadei cladirii.

Textul articolului 35 (2):

„(2) Autoritatile administratiei publice locale pot hotari, in conditiile legii, scutirea de la plata impozitului pe cladiri, datorat pentru o perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere din anul fiscal in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor.”

Legea 158/2011 de aprobare si completare a Ordonantei 18/2009, se aplica exclusiv pentru blocurile de locuinte

la articolul 27^1 se permite acordarea, pentru minim 7 ani, de scutire integrala la plata impozitului pe cladire, in cazul reabilitarii termice si energetica a fatadei blocurilor de locuinte proiectate intre 1950-1990.

Textul articolului· 27^1:

” Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie beneficiaza, in conditiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuintei pe o perioada de minimum7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifica realizarea recomandarilor propuse de catre auditorul energetic pentru cladirii.”

De remarcat ca pentru a obtine scutirea de la plata impozitului, dosarul trebuie sa contina trei acte pe care le intocmeste un auditor energetic cu grad I pentru cladiri si instalatii:

  1. a) in cadrul documentatiei de proiectare

CERTIFICATUL de PERFORMANTA ENERGETICA – privind starea tehnica initiala

– raportul de AUDIT ENERGETIC – conform model din Normele de aplicare ale OUG 18/2009, anexa nr 8.

  1. b) la finalizarea lucrarilor de reabilitare termica si energetica:

CERTIFICATUL de PERFORMANTA ENERGETICA – intocmit dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare.

prin care se atesta realizarea recomandarilor propuse de catre auditorul energetic, respectiv indeplinirea obiectivului de a reduce consumul energetic pentru incalzire sub 100kWh/mp arie utila, anual.

Finantarea documentatiei de proiectare nu este in sarcina asociatiilor de proprietari, ci se asigura de catre Primarie (cea de sector) conf. art 12: „in limita fondurilor anuale„.

Receptia finala se efectueaza de catre primarie, dupa expirarea garantiei buna executie de 3 ani.