Modelul de întocmire a Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru unităţi industriale.

ANRE – DEE a aprobat prin Decizia nr. 8/DEE/12.02.2015 Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru unităţi industriale.

Strategia Energetica a Romaniei

Ministerul Energiei a notificat Ministerul Mediului cu privire la elaborarea primei versiuni a ”Strategiei energetice a României 2016 – 2030, cu perspectiva anului 2050” la data de 13.02.2017.

Actualizarile le puteti urmari aici, documentul poate fi vizualizat aici.

Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile

 

Planul National de Actiune privind Eficienta Energetica P.N.A.E.E. 2014-2020

Planul National de Actiune privind Eficienta Energetica P.N.A.E.E.  2014-2020- text integral aici.

A fost adoptat prin HG nr 122/ 25-02-2015 si publicat in MO nr 169 din 11-03-2015.

servicii de management energetic

Oferim societatilor din industie, servicii si turism, servicii de management energetic in scopul reducerii cheltuielilor cu energia .

  • Elaborarea de Programe de Imbunatatire a Eficientei Energetice.
  • Monitorizarea consumurilor si identificarea de solutii pentru scaderea costurilor cu energia termica si electrica.
  • Consilierea managementului societatii privind stabilirea targeturilor si a solutiilor optime de atingere a acestora.